Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат

Курси цільового призначення

період навчання від 1 тижня до 1 місяця На замовлення підприємств регіону проводяться короткочасні курси цільового призначення для вивчення робітниками нового обладнання, виробів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації
і автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технологічної документації, ефективних методів організації праці з питань економіки, законодавчих норм, нормативно-правових актів тощо.